Liczba odwiedzin strony: 47058 Osób na stronie: 4
 

Ludwiczak-Winter Ewa. Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 104 poz. 1112 - Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowy podział czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejs
ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Audycje wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpowszechniane są w dniach od 29 maja 2004 r. do 11 czerwca 2004 r. 2. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", zwanej dalej "Telewizją Polską", wynosi 900 minut, w tym:   1)   w Programie 1 - 360 minut;   2)   w Programie 2 - 360 minut;   3)   w Programie TV Polonia - 180 minut. 3. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", zwanego dalej "Polskim Radiem", wynosi 1.200 minut, w tym:   1)   w Programie 1 - 300 minut;   2)   w Programie 2 - 200 minut;   3)   w Programie 3 - 300 minut;   4)   w Programie 4 - 200 minut;   5)   w Programie dla zagranicy - 200 minut. 4. W każdym programie regionalnym Telewizji Polskiej łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 600 minut. 5. W każdej spółce radiofonii regionalnej łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi 1.200 minut. § 2.  1. Telewizja Polska rozpowszechnia audycje wyborcze:   1)   w Programie 1 w dnia: 29 maja, 2 czerwca, 7 czerwca w godzinach 18.05-18.55, a ponadto w dniach 1 i 8 czerwca w godzinach 22.00-23.00 oraz w dniu 3 czerwca w godzinach 22.00-22.45 i w dniu 9 czerwca w godzinach 18.05-18.50;   2)   w Programie 2 w dniach: od 31 maja do 4 czerwca i od 7-9 czerwca w godzinach 17.20-17.50, a...
Monitor Polski 1996 Nr 38 poz. 380 - Wnioski o wszczęcie postępowania celnego
ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego. (M.P. z dnia 28 czerwca 1996 r.) Na podstawie art. 50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) oraz w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r., i Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzonej dnia 28 kwietnia 1987 r., zarządza się, co następuje: § 1.  1. Podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą towarami, których rodzaj lub ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przepisu ust. 3, składają pisemne wnioski o wszczęcie postępowania celnego na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego, zwanego dalej dokumentem SAD:   1)   w przypadku zgłaszania towaru lub towarów klasyfikowanych według jednego kodu taryfy celnej, pochodzących z jednego kraju, objętych jedną stawką celną i jedną stawką podatkową: a)  na formularzu SAD, zawierającym 9 kart numerowanych 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, lub b)  na formularzu SAD, zawierającym 4 karty numerowane 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia,   2)   w przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych według więcej niż jednego kodu taryfy celnej lub pochodzących z więcej niż jednego kraju, lub objętych więcej niż jedną stawką celną, lub więcej niż jedną stawką podatkową - na zestawie SAD składającym się z: a)  formularza SAD, o którym mowa w pkt 1 lit. a), oraz formularza (bądź formularzy) uzupełniającego SAD-BIS, zawierającego 9 kart numerowanych 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, lub b)  formularza SAD,...
KRS 0000265281 - UNIFLOR TRANSPORT - SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
UNIFLOR TRANSPORT - SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WODNIKA 50 80-299 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(58) 762-84-21 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
584-259-58-93 220314030 0000265281
KRS 0000265280 - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MILLENIUM" B.DREWING I J.KAMIŃSKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MILLENIUM" B.DREWING I J.KAMIŃSKI SP. J. SP. J. 2006-10-04 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MAJKOWSKIEGO 11 83-300 KARTUZY KARTUZY KARTUSKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000265280
KRS 0000265279 - DACCO D. JAWORSKI R. SZABELSKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DACCO D. JAWORSKI R. SZABELSKI SP. J. SP. J. 2006-10-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RZEŹNICZA 7 58-100 ŚWIDNICA ŚWIDNICA ŚWIDNICKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
884-260-28-44 20383882 0000265279
KRS 0000265278 - "FAST" BIS - SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"FAST" BIS - SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
FOLUSZOWA 112 65-751 ZIELONA GÓRA M. ZIELONA GÓRA M. ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(68) 328-62-00 (68) 328-62-05 sekretariat@fast.zgora.pl http://www.fast.zgora.pl
NIP: REGON: KRS:
929-176-82-58 80140055 0000265278
KRS 0000265277 - NETFINANCE.PL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NETFINANCE.PL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OSOBOWICKA 70A 51-008 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) biuro@netfinance.pl http://www.netfinance.pl
NIP: REGON: KRS:
897-172-03-85 20386811 0000265277